top of page

Onze visie

 

Wij geloven in God de Vader, de schepper van hemel en aarde, die de wereld zo lief heeft gehad dat Hij Zijn zoon Jezus zond om mij en jou te redden. We geloven in Jezus Christus, de Zoon van de levende God.  God is onze Vader als we geloven in Jezus als onze verlosser. We geloven in de Heilige Geest van God, de derde persoon van God, die gekomen is om de gemeente te dienen en gemeenteleden tot volwassenheid te leiden. We willen de Heilige Geest niet beperken, want Hij is God.

 

We geloven in de gaven en bedieningen van de Heilige Geest. We geloven dat we in de Bijbel vinden wat God tot ons te zeggen heeft en we willen mensen aanmoedigen om het woord te lezen, te leren en erover te mediteren. We vinden het erg belangrijk om een plek in de stad te zijn waar de Heer wordt geloofd en aanbeden. Muziek en zang speelt een belangrijke rol in onze visie omdat we geloven dat Gods Geest wordt uitgenodigd als we Hem loven en prijzen en aanbidden. We willen een plaats zijn waar mensen hoop en rust vinden in het leven. We geloven dat God mensen verandert zodat ze verlost en bevrijd zijn van alles wat hen belast en belemmert.

Visie Family of Christ Church

Evangelische gemeente, charismatische gemeente, protestantse gemeente, gemeente in Haarlem, kerk in Haarlem, kerk Haarlem, evangelische kerk Haarlem, multiculturele gemeente, multiculturele gemeente in Haarlem, evangelische gemeente in Haarlem, charismatische gemeente in Haarlem protestantse gemeente in Haarlem, charismatische kerk Haarlem, protestantse kerk Haarlem, evangelische kerk, charismatische kerk, protestantse kerk, Family of Christ Church, Family of Christ Church Haarlem, FOCC
Evangelische gemeente, charismatische gemeente, protestantse gemeente, gemeente in Haarlem, kerk in Haarlem, kerk Haarlem, evangelische kerk Haarlem, multiculturele gemeente, multiculturele gemeente in Haarlem, evangelische gemeente in Haarlem, charismatische gemeente in Haarlem protestantse gemeente in Haarlem, charismatische kerk Haarlem, protestantse kerk Haarlem, evangelische kerk, charismatische kerk, protestantse kerk, Family of Christ Church, Family of Christ Church Haarlem, FOCC

Relatie plaatsen we

boven organisatie,

gebed boven

activiteiten, geloof in

God boven menselijke

inspanning

Evangelische gemeente, charismatische gemeente, protestantse gemeente, gemeente in Haarlem, kerk in Haarlem, kerk Haarlem, evangelische kerk Haarlem, multiculturele gemeente, multiculturele gemeente in Haarlem, evangelische gemeente in Haarlem, charismatische gemeente in Haarlem protestantse gemeente in Haarlem, charismatische kerk Haarlem, protestantse kerk Haarlem, evangelische kerk, charismatische kerk, protestantse kerk, Family of Christ Church, Family of Christ Church Haarlem, FOCC

Onze droom:        

 

Ons verlangen is om een grote gemeente te worden waar velen Christus als hun verlosser vinden, waar mensen kunnen opgroeien in het geloof en discipelen van Jezus kunnen worden. We verlangen ernaar een gemeenschap te zijn waar mensen elkaar helpen en liefhebben, elkaar accepteren en opbouwen. We willen een multiculturele gemeenschap zijn waar ieder gewaardeerd wordt. We volgen de zendingsopdracht van Jezus Christus: Matheus 28: 18b – 20 ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb’.

 

Onze missie:

 

We willen een gemeente zijn die impact heeft op de stad. We willen genoeg tijd besteden aan gebed, zodat God in actie zal komen en vele mensen in deze stad tot geloof zullen willen komen door het werk van de Heilige Geest. We willen ongelovigen bereiken met het evangelie. We willen mensen die in nood zijn helpen en pastoraat bieden aan de mensen die dat nodig hebben.

Evangelische gemeente, charismatische gemeente, protestantse gemeente, gemeente in Haarlem, kerk in Haarlem, kerk Haarlem, evangelische kerk Haarlem, multiculturele gemeente, multiculturele gemeente in Haarlem, evangelische gemeente in Haarlem, charismatische gemeente in Haarlem protestantse gemeente in Haarlem, charismatische kerk Haarlem, protestantse kerk Haarlem, evangelische kerk, charismatische kerk, protestantse kerk, Family of Christ Church, Family of Christ Church Haarlem, FOCC

Lofprijs bindt mensen samen en verhoogt de Here God. Aanbidding brengt mensen in de tegenwoordigheid van God, richt hun oog op Jezus, brengt de kracht van de Heilige Geest.

Evangelische gemeente, charismatische gemeente, protestantse gemeente, gemeente in Haarlem, kerk in Haarlem, kerk Haarlem, evangelische kerk Haarlem, multiculturele gemeente, multiculturele gemeente in Haarlem, evangelische gemeente in Haarlem, charismatische gemeente in Haarlem protestantse gemeente in Haarlem, charismatische kerk Haarlem, protestantse kerk Haarlem, evangelische kerk, charismatische kerk, protestantse kerk, Family of Christ Church, Family of Christ Church Haarlem, FOCC

Onze strategie:

 

We worden een gemeente met impact door erediensten te houden op zondagochtend, door gebedsdiensten en trainingen. We trainen mensen en moedigen mensen aan tot het houden van kringavonden zodat andere mensen zich bij een groep kunnen aansluiten waar ze zich thuis voelen. Dit zijn huiskringen waar ook niet-gelovigen kunnen worden uitgenodigd voor informele en gastvrije bijeenkomsten. We willen activiteiten organiseren voor kinderen zodat zij met het evangelie in aanraking zullen komen en we ook met hun familieleden contact zullen krijgen. We willen in de buurt aanwezig zijn met liefde, passie en compassie. We willen relaties bouwen met de mensen die in onze buurt in Haarlem wonen zodat zij Jezus Christus mogen leren kennen.

 

De eerste gemeente uit handelingen als model:

Wat ons aanspreekt in de eerste christengemeente, is de onderlinge gemeenschap, het volhardende bidden, eenheid en evangelisatie en de krachtige werking van Gods Heilige Geest. We geloven in dopen door onderdompeling na de bekering als een persoonlijke beslissing voor de Here Jezus.

Evangelische gemeente, charismatische gemeente, protestantse gemeente, gemeente in Haarlem, kerk in Haarlem, kerk Haarlem, evangelische kerk Haarlem, multiculturele gemeente, multiculturele gemeente in Haarlem, evangelische gemeente in Haarlem, charismatische gemeente in Haarlem protestantse gemeente in Haarlem, charismatische kerk Haarlem, protestantse kerk Haarlem, evangelische kerk, charismatische kerk, protestantse kerk, Family of Christ Church, Family of Christ Church Haarlem, FOCC
bottom of page